BENGKEL PEMBINAAN GOOGLE SITES

SIRI 1OBJEKTIF BENGKEL SIRI 1

Pada akhir perbengkelan, peserta dapat menghasilkan 1 Google Sites berkaitan dengan jawatan yang disandang.

KRITERIA KEJAYAAN

Peserta berjaya memasukkan item - item berikut ke dalam laman web

 1. Teks (Bold, Underline, Italic etc.)

 2. Grafik (Images, Image carousel)

 3. Video Youtube

 4. Dokumen daripada Google Drive

 5. Muka surat (page)

 6. Berkongsi link laman yang dibina

SIRI 2

12 JULAI 2021

2.15 - 4.30 PETANG

OBJEKTIF BENGKEL SIRI 2

Pada akhir perbengkelan, peserta dapat menghasilkan 1 Google Sites berkaitan dengan jawatan yang disandang.

KRITERIA KEJAYAAN

Peserta berjaya memasukkan item - item berikut ke dalam laman web

 1. subpage

 2. upload video ke Youtube

 3. button

 4. text link

 5. duplicate page

SIRI 3

OBJEKTIF BENGKEL SIRI 3

Pada akhir perbengkelan, peserta dapat menghasilkan 1 Google Sites berkaitan dengan jawatan yang disandang.

KRITERIA KEJAYAAN

Peserta berjaya memasukkan item - item berikut ke dalam laman web

 1. Duplicate section

 2. Collapsible text

 3. Table of content

 4. Divider

 5. Sharing

 6. Copy published site link

 7. Hide from navigation

 8. Kongsi link anyflip di laman web

 9. Jana sijil bengkel


FOLLOW UP FOLLOW THROUGH (FUFT)

 1. Google sites perlu dikemaskini dari masa ke semasa.

 2. Pengendali Google Sites boleh membuat sebarang penambahan jika perlu.

 3. Google Sites terbaik akan diberikan pengikhtirafan sebelum akhir tahun 2021.