MINIT CURAI

Semua warga SKK yang menghadiri program anjuran pihak atasan (PPD, JPN, KPM dsbnya) perlu membuat pelaporan dengan mengisi borang minit curai selewat - lewatnya 2 hari selepas program berlangsung.