BIMBINGAN SuPERB

TARIKH BIMBINGAN 11 SEP 2023

Gred Sekolah : A

Bilangan Guru : 54

Bilangan Murid : 688

Nama GB : AHMAD SUFIAN BIN ABDUL RAHMAN

No. Tel : 04 - 9660717

E-mel : kbe6005@moe.edu.my

a) DSKP BM BI MT SN SEJ PAI BA PJPK PSV PMU RBT 

c) Bilangan Jam Mengajar


i.a) Rujuk link di 1a

i.b) Takwim

i.d) Rekod Semakan Mingguan SLT

ii.a) Jadual Waktu Guru Besar

ii.b) Maklumat Asas RPT

ii.c) RPH GB


a) dan b)

d) Analisis data pencerapan Std.4


a) Kontrak Latihan Murid 

Berdasarkan jum MKA x kekerapan mp diajar

Contoh : 10 * 4 (jum mp BI seminggu) = 40 latihan. 


a) Takwim dialog prestasi


c) Data pelaporan PBD disediakan 2 kali setahun. 

Kali Pertama 2022/23

Kali Kedua 2022/23