BUKA SEK PPN

DOKUMEN RUJUKAN SEKOLAH

1. GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0

Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah 3.0.pdf

2. INSTRUMEN PENGOPERASIAN PEMBUKAAN SEMULA SEKOLAH 3.0 NEGERI KEDAH

INSTRUMEN PENGOPERASIAN PEMBUKAAN SEMULA SEKOLAH 3.0.pdf

3. SOALAN LAZIM

Soalan Lazim (FAQ) Pembukaan Semula Sekolah 3.0.pdf

PELAN TINDAKAN SEKOLAH

PELAN TINDAKAN PENGOPERASIAN SEMULA SEKOLAH

Pelan Tindakan Pengoperasian Semula Sekolah 2021.pdf

JAWATAN KUASA TASK FORCE PEMBUKAAN SEKOLAH

JK TASK FORCE PEMBUKAAN SEKOLAH(SK KELIBANG)-1.pdf

GURU BERTUGAS MINGGUAN

JADUAL GURU BERTUGAS 03 OKTOBER 2021.pdf

FAIL - FAIL RUJUKAN

TAKLIMAT PEMBUKAAN SEMULA SEKOLAH KEPADA WARGA PENDIDIK SK KELIBANG

TAKLIMAT PEMBUKAAN SEMULA SEKOLAH KEPADA WARIS SK KELIBANG

PELAPORAN KESEDIAAN PEMBUKAAN PRASEKOLAH, PRASEKOLAH INTEGRASI DAN PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

HARI PERTAMA PEMBUKAAN SEMULA KELAS PRASEKOLAH, PRASEKOLAH INTEGRASI DAN PPKI PADA 3 OKTOBER 2021

HARI KEDUA PEMBUKAAN SEMULA KELAS PRASEKOLAH, PRASEKOLAH INTEGRASI DAN PPKI PADA 4 OKTOBER 2021

12 September 2021: Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Mohd Radzi Md Jidin mengumumkan bahawa sesi persekolah Daerah Langkawi akan bermula pada 3 Oktober 2021 - Fasa 4 (sila lihat video).

Pihak sekolah akan menyediakan jadual kehadiran ke sekolah beserta dengan

SISTEM PENGGILIRAN KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH

skk.murid.KUMPULAN KELAS PENGGILIRAN 17 OKTOBER 2021

TINJAUAN KEPERLUAN BILIK DARJAH

SESI LIBAT URUS PERSEDIAAN PEMBUKAAN SEKOLAH MURID TAHAP 1

Not seeing anything above? Reauthenticate