KBAT

INSTRUMEN STANDARD PENILAIAN PEMBUDAYAAN KBAT (ISPPK)

Taklimat (diterima dari PPD pada 15 Nov 2022 kepada En. Ghazail dan Ust. Munirah oleh En. Sukri bin Isa)

SKOR ISPPK


# ISPPK Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan

# ISPPK Kokurikulum

# ISPPK PdP (Guru)

# ISPPK PdP (Murid)


Instrumen Penilaian Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (ISPPK) dalam PdP Tahun 2022

Borang ini adalah untuk mengumpul skor tahap pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh guru dan murid. Sila lengkapkan semua maklumat yang dikehendaki dan skor yang diperolehi bagi setiap item penilaian.


TAPAK_ISI_SKOR_ISPPK_DAN_PENGUMPULAN_DATA_PELAKSANAAN_AKTIVITI_KBAT.pdf

Instrumen Penilaian Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (ISPPK) dalam PdP Tahun 2022

Borang ini adalah untuk mengumpul skor tahap pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh guru dan murid. Sila lengkapkan semua maklumat yang dikehendaki dan skor yang diperolehi bagi setiap item penilaian.

PENGUMPULAN DATA AKTIVITI KBAT 2021&2022 (sebelum 18 November 2022)