pentaksiran setara standard (pss) 2o21

TINDAKAN PANITIA (berpandukan jadual di atas)

  1. Menyediakan JSU, format, soalan dan skema jawapan bagi yang mata pelajaran berlabel sekolah sebelum atau pada 17 Nov 2021 (Rabu) jam 10 pagi.

  2. Muka Hadapan Kertas Peperiksaan (cover) boleh dimuat - turun di sini.

  3. Menyerahkan soalan bercetak kepada PK Pentadbiran pada 17 Nov 2021.

DOKUMEN RUJUKAN PENTAKSIRAN SETARA STANDARD (PSS)

PSS 11 NOV.pdf

SET SOALAN