PBD BI & BM TAHAP 1

SKOR TP PBD BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS TAHAP 1

PBD AKHIR SESI 2022/23

POHON PENGISIAN OLEH GURU BM & BI TAHAP 1 SEBELUM ATAU PADA 15 FEB 2023

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PUNCA KUASA :

SURAT ARAHAN KPM

TAPAK OFFLINE KPM (diuruskan oleh guru data)